Źródła prawa prywatnego międzynarodowego
Blog Ekonomia Prawo

Źródła prawa prywatnego międzynarodowego

Źródła prawa prywatnego międzynarodowego Źródła prawa prywatnego międzynarodowego w ujęciu prawa kolizyjnego. Prawo kolizyjne Jest ze swej istoty prawem wewnętrznym poszczególnych państw. Prawo to może być i jest ujednolicane w drodze umów (konwencji) międzynarodowych. Wiodącą…