PRAWO MIĘDZYNARODOWE
Blog Ekonomia Prawo

PRAWO MIĘDZYNARODOWE

PRAWO MIĘDZYNARODOWE i prawo prywatności w nim. Wąska i szeroka koncepcja (pojęcie) prawa prywatnego międzynarodowego. Ogólna specyfika tej części przedmiotu kierunkowego – prawo międzynarodowe, dotycząca prawa prywatnego Różnice między prawem prywatnym a prawem publicznym Prawo…

Źródła prawa prywatnego międzynarodowego
Blog Ekonomia Prawo

Źródła prawa prywatnego międzynarodowego

Źródła prawa prywatnego międzynarodowego Źródła prawa prywatnego międzynarodowego w ujęciu prawa kolizyjnego. Prawo kolizyjne Jest ze swej istoty prawem wewnętrznym poszczególnych państw. Prawo to może być i jest ujednolicane w drodze umów (konwencji) międzynarodowych. Wiodącą…